Ketem

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır. 

 

                                            KETEM

    (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi )

                      KETEM TARAMA HİZMETLERİ

1-SERVİKS KANSER TARAMASI

Serviks kanseri kadınlarda önemli bir sağlık sorunudur. Preinvazif lezyonların varlığı ve kolay erişilebilir bir organ olması nedeniyle de erken teşhise uygun bir hastalıktır. Serviks kanseri tarama yöntemleri invazif kanser insidansını ve mortalitesini azalttığı düşünülen ve bu açıdan etkinliği kanıtlanmış az sayıdaki tarama yönteminden biridir.

30-65 yaş aralığındaki kadınlar her beş yılda bir SMEAR +HPV testi ile taranmaktadır. Son iki HPV veya Pap-smear testi negatif olan 65 yaşındaki kadınlarda tarama kesilmelidir.

2-MEME KANSERİ TARAMASI

Meme kanseri, Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunu olup, kadınlarda en sık rastlanan kanserdir. Meme kanserini erken evrede yakalayabilmek için, kanser mortalitesini azalttığı düşünülen ve etkinliği kanıtlanmış tarama yöntemleri kullanılmaktadır.

Meme kanserinde ideal yöntem iki yılda bir uygulanacak mamografi ile taramadır.

Merkezimizde dijital mamografi cihazı ile çekimler yapılmaktadır.

Kendi kendine meme muayenesi ideal olarak adetin başlangıcından 7-10 gün sonra ayda bir kez yapılmalıdır. Eğer kadın adet görmüyor, yani menapozda ise yine her ay, aynı günlerde meme muayenesi yapılmalıdır.

3-KOLOREKTAL KANSER TARAMASI

Gelişmiş ülkelerde ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan kolorektal kanser, ülkemizde en sık görülen ilk 10 kanser arasında olup önemli bir sağlık sorunudur. Kolorektal kanseri gelişmeden önlemek ve erken evrede yakalayabilmek için tarama testleri kullanılmaktadır.

Erken tanıya yönelik tarama testleri sağlıklı  insanlarda (hem erkeklerde hem de bayanlarda) 50-70  yaş aralığında düzenli olarak uygulanmalıdır.  Ülkemizde iki yılda bir Gaitada Gizli Kan(GGK)  Testi ile taramalar yapılmaktadır.

KETEM'de yürütülen tarama hizmetlerinin tamamı ücretsizdir.