TIBBİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.NO TIBBİ HİZMET BİRİMLERİ
1 POLİKLİNİK HİZMETLERİ
2 YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ
3 AMELİYATHANELER
4 YOĞUN BAKIM
5 REANİMASYON
6 HEMODİYALİZ
7 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
8 KADIN DOĞUM SERVİSİ
9 GÖRÜNTÜLEME VE BAĞLI BİRİMLER
10 C-KOLLU RÖNTGEN
11 DOPPLER USG
12 EKO
13 EMAR
14 GAMMA KAMERA(sintigrafi)
15 KEMİK DANSİTOMETRE
16 KONVENSİYONEL RÖNTGEN
17 MAMOGRAFİ
18 SEYYAR RÖNTGEN
19 TOMOGRAFİ
20 USG
21 AMELİYAT MİKROSKOPU
22 ARTROSKOPİ
23 BARYUMLU GRAFİLER
24 BRONKOSKOPİ
25 DEFİBRİLATÖR
26 EEG
27 EFORLU EKG
28 EKG
29 EMG
30 FACO
31 FOTOTERAPİ KLASİK TİP
32 GASTROSKOPİ
33 HOLTER RİTİM
34 HOLTER TANSİYON
35 KOLONOSKOPİ
36 KRİYOTERAPİ SAYISI
37 LAPAROSKOPİ
38 NST
39 ODİOMETRİ
40 OTOREFRAKTOMETRE(Bilgisayarlı mua)
41 SİPİROMETRE (Solunum Fonk.Testi)
42 SİSTOSKOPİ
43 SMEAR
44 FTR HİZMETLERİ
45 KEMOTERAPİ
46 BİYOKİMYA LABARATUVARI
47 MİKROBİYOLOJİ LABARATUVARI
48 PATOLOJİ LABARATUVARI
49 KAN MERKEZİ
50 KUDUZ BİRİMİ
51 ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ
52 DENETİMLİ SERBESTLİK BİRİMİ
53 EVDE BAKIM BİRİMİ
54 YANIK ÜNİTESİ
55 MAHKUM SERVİSİ
 56  KVC
 57  PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ
 59  TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI
 60  ERCP