Organ Bağışı

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.BÜTÜN YÖNLERİYLE ORGAN VE DOKU BAĞIŞI


 

Organ Bağışı

Kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.

Organ Nakli

Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine canlı veya kadavradan alınan yeni, sağlam bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir.

Beyin Ölümü

Beyinin tüm fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak tamamen kaybolmasıdır.  Beyin ölümü gerçekleşen kişiler yaşamsal merkezler çalışmadığı için kendi solunumlarını yapamazlar. Solunum ve dolaşım kısa bir süre destekle sürdürülebilir. Beyin ölümü, anestezi uzmanı ve nöroloji veya beyin cerrahi uzmanından oluşan 2 hekimin yaptıkları detaylı muayene ve tetkikler sonrası tereddüt olmadan teşhis edilen Tıbbi Ölüm halidir.

Organ Bağışının Dini Yönden Sakıncası Var Mı?

Büyük dinlerin çoğu organ bağışını onaylamakta ve desteklemektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 6.3.1980 Tarih Ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır.
Bu Kararda;

 • Zaruret halinin bulunması hastanın hayatını veya hayati bir organını kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığının mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir doktor tarafından tespit edilmesi,
 • Doku ve organı alınacak kişinin bu işlemin yapılmış olduğu sırada ölmüş olması,
 • Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ ve dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması
 • Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,
 • Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak olan bu nakle razı olması gerekir.

Kuran-I Kerim’de De
"Kim Bir İnsana Hayat Verirse Onun Tüm İnsanlara Hayat Vermişçesine Sevap Kazanacağı" Beyan Olunmaktadır.

(Maide Suresi, Ayet 32)

Organ Bağışı Nereye Yapılır?

 • Organ Nakli Yapan Merkezlerde,
 • Hastanelerde,
 • Organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vb kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir.
 • İl Sağlık Müdürlüklerinde
 • Emniyet Müdürlüklerinde (ehliyet alımı sırasında)
 •  

Hangi Organ ve Dokuların Nakli Yapılabilmektedir?

Karaciğer          Pankreas                    Kemik                  

Böbrek              İnce Bağırsak              Kemik iliği

Kalp                  Kornea                        Deri

Akciğer             Tendon                        Ekstremite

 


Bağışlanan organlar kimlere nakledilir?

Sağlık Bakanlığı bağışlanan organ ve dokuların tıbbi etik anlayışına uygun adaletli bir şekilde, en uygun alıcıya nakli sağlamak amacı ile Ulusal Koordinasyon sistemini oluşturmuştur.

Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu uyumuna, daha sonrada doku grubu uyumuna göre belirlenir.
Kan ve doku uyumu yanı sıra hastanın tıbbi  aciliyet durumu, yaş,boy, kilo gibi kriterlerde göz önünde bulundurulur.
Cins, ırk, din, zengin-fakir ayırımı yapılmaz.

Organ Bağışının Önemi

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar tüm dünyanın olduğu gibi,ülkemizin de önemli sağlık sorunlarından biridir.

Organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar uygun organ bulunamadığı takdirde yaşamlarını kısa sürede kaybetmektedirler.


 

Umudunu Kaybedenlere Umut Ol…

                                                                      MALATYA DEVLET HASTANESİ

                                                                         ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ

                                                                              Telefon 4445634 / 2610