Özellikli Birimler

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Yoğun Bakım Üniteleri (Reanimasyon, KVC, Kalp Damar, Kardiyoloji, Dahiliye, Yenidoğan)
 • İnme Merkezi
 • Palyatif Bakım Ünitesi
 • Anjiyo Ünitesi
 • Açık Kalp Cerrahisi
 • Nükleer Tıp Merkezi
 • Diyaliz Ünitesi
 • Çocuk Yanık Ünitesi
 • Rop Tanı Merkezi
 • KETEM
 • Perinatoloji Kliniği
 • Çocuk İzlem Merkezi
 • Kardiyo Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
 • Ergoterapi Ünitesi
 • Konuşma ve Dil Terapi Ünitesi
 • KBRN             Ünitesi
 • Kemoterapi Ünitesi
 • ESWL Taş Kırma Ünitesi
 • Akılcı İlaç Polikliniği
 • ERCP Ünitesi