Bilgehan DEMİR
26 Ocak 2021

yeni logo yatay.png

                                    MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KİŞİSEL BİLGİLER

  • İsim:Bilgehan DEMİR
  • Doğum Yeri:
  • Doğum Tarihi:
  • Medeni Durumu:
  • Mail Adresi:
  • Tel ( Hastane Numarası):


ÖĞRENİM DURUMU

Y. Lisans             İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi   İnönü Üniversitesi        -    2005

Tıpta Uzmanlık   İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD     İnönü Üniversitesi        -   2015

 


YABANCI DİL VE DÜZEYİ

İngilizce


KURS
VE SERTİFİKALAR

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Pulmoner Embolide Risk Faktörleri ve Çoklu Risk Faktörü Varlığında Pulmoner Emboli Gelişme Riskinin BelirlenmesiMalatya 2015. Doç.Dr.Hakan Oğuztürk

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pr. Hekim

Bingöl Merkez 1 nolu Sağlı Ocağı,Bingöl

2006-2009

Ar.Gör

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2009-2010

Pr. Hekim

Özel Activa Polikliniği,Malatya

2010-2011

Pr. Hekim

Özel Malatya Hastanesi,Malatya

2011-2011

Ar.Gör

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2011-2015

Uzman Dr.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Malatya

2016-2019

Başhekim yard.

Malatya eğitim ve araştırma hastanesi, Malatya

2019- devam etmekte

 

 


 

Projelerde Yaptığı Görevler : 4. uluslararası acil tıp kongresinde sözlü bildirim oturum başkanlığı, mayıs 2017

21.acil tıp güz sempozyumu konuşmacı sivas/


İdari Görevler :
Bingöl 1 Nolu Sağlık Ocağında Sorumlu Hekimlik,2006-2009

Malatya eğitim ve araştırma hastanesi başhekim yardımcılığı 2019-devam etmekte

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Acil Tıp Derneği( ATUDER), Malatya Tabip Odası 

 

MAKALELER

A1. SCI-E (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makaleler:

    A1. Bilgehan DEMİR, Hakan OĞUZTÜRK, M. Gökhan TURTAY, Cemil ÇOLAK, Nur KAPLAN DEMİR, Şükrü GÜRBÜZ. Pulmonary embolism: single and multiple risk factors. biomedical research 2017;28(9):4213-4218

   

A2. Alan indeksleri (EI, ECONLIT, CCI, CMCI, IM, CIJE, DI, Pub.Med. Scoupus, vb)  kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler:

 

A3.1. ve 2. maddelerin kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler:

 

   A3.Oya GUVEN1, Dilay SATILMIS1, Feruza TURAN SONMEZ2, Bilgehan DEMIR3, Özgür ERDOGAN1. Evaluation of 200 Patients Admitting To Emergency Department with Tick Infestation, African Journal of Infectious Diseases