T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgehan DEMİR

Güncelleme Tarihi: 29/06/2020

yeni logo yatay.png

                                    MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KİŞİSEL BİLGİLER

  • İsim:Bilgehan DEMİR
  • Doğum Yeri:
  • Doğum Tarihi:
  • Medeni Durumu:
  • Mail Adresi:
  • Tel ( Hastane Numarası):


ÖĞRENİM DURUMU

Y. Lisans             İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi   İnönü Üniversitesi        -    2005

Tıpta Uzmanlık   İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD     İnönü Üniversitesi        -   2015

 


YABANCI DİL VE DÜZEYİ

İngilizce


KURS
VE SERTİFİKALAR

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Pulmoner Embolide Risk Faktörleri ve Çoklu Risk Faktörü Varlığında Pulmoner Emboli Gelişme Riskinin BelirlenmesiMalatya 2015. Doç.Dr.Hakan Oğuztürk

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pr. Hekim

Bingöl Merkez 1 nolu Sağlı Ocağı,Bingöl

2006-2009

Ar.Gör

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2009-2010

Pr. Hekim

Özel Activa Polikliniği,Malatya

2010-2011

Pr. Hekim

Özel Malatya Hastanesi,Malatya

2011-2011

Ar.Gör

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2011-2015

Uzman Dr.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Malatya

2016-2019

Başhekim yard.

Malatya eğitim ve araştırma hastanesi, Malatya

2019- devam etmekte

 

 


 

Projelerde Yaptığı Görevler : 4. uluslararası acil tıp kongresinde sözlü bildirim oturum başkanlığı, mayıs 2017

21.acil tıp güz sempozyumu konuşmacı sivas/


İdari Görevler :
Bingöl 1 Nolu Sağlık Ocağında Sorumlu Hekimlik,2006-2009

Malatya eğitim ve araştırma hastanesi başhekim yardımcılığı 2019-devam etmekte

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Acil Tıp Derneği( ATUDER), Malatya Tabip Odası 

 

MAKALELER

A1. SCI-E (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makaleler:

    A1. Bilgehan DEMİR, Hakan OĞUZTÜRK, M. Gökhan TURTAY, Cemil ÇOLAK, Nur KAPLAN DEMİR, Şükrü GÜRBÜZ. Pulmonary embolism: single and multiple risk factors. biomedical research 2017;28(9):4213-4218

   

A2. Alan indeksleri (EI, ECONLIT, CCI, CMCI, IM, CIJE, DI, Pub.Med. Scoupus, vb)  kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler:

 

A3.1. ve 2. maddelerin kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler:

 

   A3.Oya GUVEN1, Dilay SATILMIS1, Feruza TURAN SONMEZ2, Bilgehan DEMIR3, Özgür ERDOGAN1. Evaluation of 200 Patients Admitting To Emergency Department with Tick Infestation, African Journal of Infectious Diseases

 

A4. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlanmış makaleler:

 

 A3a. Ç. ibrahim, D. bilgehan, A. dilek , A. levent , G .emre , S. atakan , K. hasan burak ’’red blood cell dıstrıbutıon wıdth and mean platelet volume levels ın hypertensıve and non-hypertensıve epıstaxıs patıents’’ annals of medical research December/2019

A3b. "effect of earthquakes on spontaneous pneumothorax development" S. atakan,D. BILGEHAN , S. seyda tuba , G. emre , Ç. ibrahim , T. hacer yasar , K. Hilal. annals of medical research May/2020

A3c. ‘’Gamma-glutamyltransferase and lactic acid as markers of oxidative stress in carbon monoxide poisoning’’.Ç.Ibrahim, G.Emre, S. Atakan,K.Hilal,A.Levent, D. Bilgehan. Kuwaıt medical journal. Semptember 2019

A4.  H.Oğuztürk, M. Ediz Sarıhan, M. Gökhan Turtay, İ. Bayhan, B.Demir, "Datura Stramonium'a Bağlı Gelişen İntoksikasyon'', Turgut Özal Tıp Dergisi 2014:21(1):99-100

A5.  B. Demir ''Slient Death'' letter to editör; annals of medical research 2019

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1a. 5.international critical care and emergency medıcıne congress davetli konuşmacı,travmada pogrostik markerlar nisan 2018/antalya

B1b. Bilgehan DEMİR, Erhan KARTAL,Nusret AYAZ, Abdullah Mert ÜNSAL, Mufit İRİS, Osman CELBİŞ. Analysis of purely thoracic ınjured patients applied to Malatya training and research hospital emergency department. sözlü bildiri. World J surg (2018) 42:s23 doi:10.1007/s00268-018-4620

B1c. M. Ediz Sarıhan, B. Demir, A. Gür, K. Turgut ''Sertralin: a cause of subarachoid hemorrhage'' 3. Intercontinental Emergency Medicine Congress dahilinde sözel bildiri yapılmıştır. Bildiri kitapçığında SS-0124, Antalya,  Türkiye 2016 yayınlanmıştır

B1c. B. Demir, ''Sessiz ölüm'' 3. Intercontinental Emergency Medicine Congress dahilinde bildiri kitapçığında PS-0055,Antalya,Türkiye 2016

B1c. B. Demir, H.Oğuztürk, M. Gökhan Turtay, C. Çolak, N. Kaplan Demir,Ş. Gürbüz ''Pulmoner Embolism: Single and Multi Risc Factors'' 3. Intercontinental Emergency Medicine Congress dahilinde bildiri kitapçığında PS-0187,Antalya,Türkiye 2016

B1c. B. Demir, H.Oğuztürk,N.Yücel ''Chiliaditi and Altered Status'' 3. Intercontinental Emergency Medicine Congress dahilinde bildiri kitapçığında PS-0296,Antalya,Türkiye 2016

B1c. Ş.Gürbüz,S.Derya, M. Gökhan Turtay, M. Ediz Sarıhan, B. Demir, İ.Okan Yıldırım ''Hipokalemiye Bağlı Paralizi''. 2. Intercontinental Emergency Medicine Congress dahilinde bildiri kitapçığında PS-0230,Antalya,Türkiye 2015

B1c. B. Demir, H.Oğuztürk, M. Gökhan Turtay, M. Ediz Sarıhan, Ş.Gürbüz,İ.Bayhan ''Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Cilt Altında Kalan Mermi Çekirdeği''  2. Intercontinental Emergency Medicine Congress dahilinde bildiri kitapçığında PS-0409,Antalya,Türkiye 2015

B1c. B.Demir, Bahadır Taşlıdere, Ramazan Avcu. Ağrı ile gelen karaciğer yetmezliği. sözlü sunum 5. uluslararası acil tıp kongresi dahilinde bildiri kitapçığında SS-088, Antalya, Türkiye 2018

B1c.B.Demir.Önemsenmeyen bulgular, kaybedilen hayatlar. sözlü sunum 5. uluslararası acil tıp kongresi dahilinde bildiri kitapçığında SS-089, Antalya, Türkiye 2018

B1c. B.Demir,Ramazan Avcu. Acil serviste çok nadir görülen bir olgu: göz yaşından kan gelmesi. sözlü sunum 5. uluslararası acil tıp kongresi dahilinde bildiri kitapçığında SS-506, Antalya, Türkiye 2018

B1c. B.Demir,Mustafa Önder Polat,Neslihan Yücel, Serdar Derya. Travmatik servikal spinal subdural kanama, olgu sunumu.5. uluslararası acil tıp kongresi dahilinde bildiri kitapçığında PS-115, Antalya, Türkiye 2018

B1c.  B.Demir, Ramazan Avcu, Soykan Topçu.Yutmak için çaba harcanması gereken bir aspirasyon: hareketli protez. 5. uluslararası acil tıp kongresi dahilinde bildiri kitapçığında PS-116, Antalya, Türkiye 2018

B1c. B.Demir,İrfan Bayhan.Acilde oryantasyon bozukluğunun en nadir hali:Press sendromu. 5. uluslararası acil tıp kongresi dahilinde bildiri kitapçığında PS-370, Antalya, Türkiye 2018

B1c. B.Demir,Ramazan Avcu.Yumurta kabuğunun fazla tüketilmesine bağlı hiperkalsemi:olgu sunumu.5. uluslararası acil tıp kongresi dahilinde bildiri kitapçığında PS-371, Antalya, Türkiye 2018

B1c.  B. Demir, Hasan Gökçe, Mücahit Oruç, Nusret Ayaz. Karın ağrısı olgusunda değişen klinik ve radyolojik değerlendirme, sözlü sunum. 2. uluslarası turaz adli tıp bilimler,adli tıp ve patoloji kongresi kitapçığında  SS-93, İstanbul/Türkiye 2018

B2a.  B. Demir Acil tıp güz sempozyumunda davetli konuşmacı /22-24 eylül 2017/Sivas

B2c. O. Aslantürk, R. Avcu ,B.Demir,T. Güven ''Yaşlı hastada bilateral omuz çıkığı'' 5.international critical care and emergency medıcıne congress dahilinde bildiri kitapçığında PS-461, Antalya, Türkiye 2018 yayınlanmıştır

B2c.H.Oğuztürk, M. Ediz Sarıhan, M. Gökhan Turtay, İ. Bayhan, B.Demir,  9. Acil Tıp Kongresi,Eskişehir, dahilinde "TATKON 2013" bildiri kitapçığındaki "Datura Stramonium'a Bağlı Gelişen İntoksikasyon'', PB-Ü19, Eskişehir, Türkiye,Ekim 2013

B2c. N.Yücel,E. Burak Selçuk, N.Kaplan Demir, B.Demir, 13.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi dahilinde,'TAHUD 2014' bildiri kitapçığındaki ''Doğum Sonrası Gelişen Sinüs Ven Trombozu'', P-138,Antalya, Türkiye,Nisan 2014

B2c. N.Kaplan Demir, E. Burak Selçuk, N.Yücel, B.Demir, 13.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi dahilinde,'TAHUD 2014' bildiri kitapçığındaki '' 1 Ayda 10 Kilogram Kaybeden Hasta:Nadir Görülen Bir Neden Panik Atak'', P-130,Antalya, Türkiye,Nisan 2014

B2c. B. Demir, C. Ertan,N.Yücel ''Rektal Kanamalı Hastada Sıradışı Bir Etyoloji: Lavman Amaçlı Kesici-Delici Alet Kullanımına Bağlı Yaralanma'', 9. Ulusal Acil Tıp Kongresi dahilinde bildiri kitapçığında P-629,Antalya,Türkiye 2013

B2c. M. Ediz Sarıhan, B. Demir ''Üzerime Gelmeyin, Kendimi Bıçaklarım: Sağ Ventrikül Laserasyonu ile Gelen Olgu Sunumu'' 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi dahilinde bildiri kitapçığında PS-0526,Antalya,Türkiye 2015

 

C.KİTAPLAR

C2b. B.Demir, “Kliniği ve Radyolojisi Değişen Karın Ağrısı Olgusu”, “Turaz Akademi 2018 Adli Bilimler”, akademisyen kitabevi 2018;268-274

 

DANIŞMANLIKLAR VE EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ

 

P1. Malatya Sağlık meslek yüksekokulu travma ders anlatımı 2020- devam etmekte