T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgehan DEMİR

Güncelleme Tarihi: 26/01/2021

yeni logo yatay.png

                                    MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KİŞİSEL BİLGİLER

  • İsim:Bilgehan DEMİR
  • Doğum Yeri:
  • Doğum Tarihi:
  • Medeni Durumu:
  • Mail Adresi:
  • Tel ( Hastane Numarası):


ÖĞRENİM DURUMU

Y. Lisans             İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi   İnönü Üniversitesi        -    2005

Tıpta Uzmanlık   İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD     İnönü Üniversitesi        -   2015

 


YABANCI DİL VE DÜZEYİ

İngilizce


KURS
VE SERTİFİKALAR

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Pulmoner Embolide Risk Faktörleri ve Çoklu Risk Faktörü Varlığında Pulmoner Emboli Gelişme Riskinin BelirlenmesiMalatya 2015. Doç.Dr.Hakan Oğuztürk

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pr. Hekim

Bingöl Merkez 1 nolu Sağlı Ocağı,Bingöl

2006-2009

Ar.Gör

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2009-2010

Pr. Hekim

Özel Activa Polikliniği,Malatya

2010-2011

Pr. Hekim

Özel Malatya Hastanesi,Malatya

2011-2011

Ar.Gör

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2011-2015

Uzman Dr.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Malatya

2016-2019

Başhekim yard.

Malatya eğitim ve araştırma hastanesi, Malatya

2019- devam etmekte

 

 


 

Projelerde Yaptığı Görevler : 4. uluslararası acil tıp kongresinde sözlü bildirim oturum başkanlığı, mayıs 2017

21.acil tıp güz sempozyumu konuşmacı sivas/


İdari Görevler :
Bingöl 1 Nolu Sağlık Ocağında Sorumlu Hekimlik,2006-2009

Malatya eğitim ve araştırma hastanesi başhekim yardımcılığı 2019-devam etmekte

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Acil Tıp Derneği( ATUDER), Malatya Tabip Odası 

 

MAKALELER

A1. SCI-E (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makaleler:

    A1. Bilgehan DEMİR, Hakan OĞUZTÜRK, M. Gökhan TURTAY, Cemil ÇOLAK, Nur KAPLAN DEMİR, Şükrü GÜRBÜZ. Pulmonary embolism: single and multiple risk factors. biomedical research 2017;28(9):4213-4218

   

A2. Alan indeksleri (EI, ECONLIT, CCI, CMCI, IM, CIJE, DI, Pub.Med. Scoupus, vb)  kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler:

 

A3.1. ve 2. maddelerin kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler:

 

   A3.Oya GUVEN1, Dilay SATILMIS1, Feruza TURAN SONMEZ2, Bilgehan DEMIR3, Özgür ERDOGAN1. Evaluation of 200 Patients Admitting To Emergency Department with Tick Infestation, African Journal of Infectious Diseases