Perinatal Merkezi
16 Kasım 2021

Perinatoloji Nedir?

Perinatoloji; risk faktörleri olan ve gebelik planlaması yapan anne adayları ile gebelik sürecinde ve perinatal dönem dediğimiz doğum öncesi ve doğumdan sonraki ilk dört haftalık dönemi de kapsayan süreçte anne ile fetusun (anne karnındaki bebek) sağlık durumuyla ilgilenen, risk taşıyan hastalara yapılacak yaklaşımı disipline eden ve tedavi sunan bir bilim dalıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının, yüksek riskli gebeliklerle ilgili yan dal uzmanlık alanıdır.Üç yıl süren bu üst uzmanlıkta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, riski gebeliklerin tanı, takip ve tedavitleri konusunda eğitim alırlar. Üç yılın sonunda yüksek riskli gebelik uzmanı yani Perinatolog olma hakkını kazanırlar. Perinatoloji biliminin diğer adı da “Maternal Fetal Tıp” olup, bu dalın uzmanlarına “Maternal Fetal Tıp Uzmanı” da denilmektedir.

 

Yüksek Riskli Gebelik Nedir?

Riskli gebelik ya da yüksek riskli gebelik; gebelik öncesi ya da gebelikte ek bir hastalığı olan veya taramalarda düşük riski veya bebekte sakatlık riski çıkan gebeliklerdir.Hem anneyi hem de bebeği etkileyecek bir durum varsa bu duruma yüksek riskli gebelik denir. Yüksek riskli gebelerin takibi normal gebelere göre farklılık gösterir. Riskli gebelerin takibinde perinatolog, kadın doğum uzmanı, dahiliye uzmanı, endokrinoloji uzmanı, diyetisyen, çocuk cerrahı, yenidoğan uzmanı, çocuk kardiyoloğu ve genetik uzmanı görev alabilir.

Normal görünen bir gebelik sürecinde bile sonradan sorun gelişebilir. Bu nedenle bütün gebelerin düzenli takibi önemlidir. Riskler şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Anne adayının mevcut riskleri
 • Önceki gebelikten gelen riskler
 • Şimdiki gebelikten gelen riskler
 • Bebeğe ait riskler
 • Doğuma ait riskler

 

Perinatoloji Bölümünde Neler Yapılır?

 

 • 11-14 gebelik haftasında kombine tarama testi ve erken fetal anomali taraması
 • 15-23 gebelik haftasında fetal anomali taramasına yönelik ultrasonografi
 • 28-32 gebelik haftası fetal büyüme ve gelişim değerlendirilmesi ve geç fetal anomali taraması
 • Yapısal fetal anomalilerin tanı ve yönetimi
 • Enfeksiyöz hastalıkların tanı ve yönetimi
 • Genetik hastalıkların tanı ve yönetimi
 • Tanısal girişimsel işlemler (amniosentez, kordosentez, CVS)
 • Eritrosit Alloimmünizasyon (Rh uygunsuzluğu), Fetal anemi tanısı ve tedavisi (Transfüzyon)
 • Gebeliğin medikal hastalıkları (hipertansif hastalıkları (HT, preeklampsi), diyabet, karaciğer, böbrek ve kan hastalıkları vb.)
 • Düşük tehdidi, servikal yetersizlik, erken doğum tehdidi, erken membran rüptürü (amniyon kesesinin doğum başlamadan yırtılması ve suların gelmeye başlaması)
 • Fetal büyüme ve gelişme sorunlarının tanı takip ve yönetimi (Doppler USG)
 • Çoğul gebelikler ve sorunlarının takip ve yönetimi
 • Plasenta previa (plasenta olarak adlandırılan bebeğin eşinin önde olması; yani doğum kanalını kapaması) ve yapışma anomalilerinin tanı ve yönetimi
 • Doğum esnasında ve sonrasındaki sorunların (kanama vb.) tanı ve yönetimleri yapılmaktadır.