T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uyku Laboratuvarı

Güncelleme Tarihi: 03/05/2018

     UYKU BOZUKLULARI MERKEZİ

         Hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara sonradan incelenmek üzere kaydedildiği yerdir. Ev ortamı hassasiyetinde düzenlenen özel bir odada hasta uyurken gece boyu polisomnografik uyku tetkiki yapılır.

Polisomngragik uyku tetkiki, beyin bölgelerinin aktiviteleri, uykunun yapısı ve uyku bozuklukları hakkında sağlıklı ve bilimsel bilgiler veren bir laboratuvar yöntemidir. Hastanın, beyin elektrosu (EEG) göz hareketleri elektrosu (EOG) çene kas elektrosu (çene EMG), yatış pozisyon kayıtları, soluk alıp veriken burundan giren hava akımı, soluk alıp verirken göğüs ve karın hareketleri, kan oksijen seviyesi, kalp grafisi (EKG), bacak kas kasılmaları elektrosu (bacak EMG) kaydedilir.

       Bu kayıtlar daha sonra incelenerek hastanın uyku yapısı değerlendirilir. Uyku evreleri oluşturulur sonra bu uyku süresinde solunum olayları değerlendirilerek, hastanın soluk alıp vermede anormallikler  olup olmadığına (soluk hafıflemesi ya da kesilmesi), bunun yanı sıra gelişen oksijen seviyesi değişiklikleri, uyanıklık reaksiyonları, kalp atım değişiklikleri, uyku sırasındaki bacak hareketleri tek tek işaretlenir. Sonraki işlemde bütün bu işlenmiş veriler tekrar bilgisayardan geçirilerek bunun sonucunda, uyku kalitesi, yeterliliği, uyanıklık periotları ile bölünüp bölünmediği, uykuda, nefes kesilmeleri ya da hafiflemelerinin var olup olmadığı, varsa sıklığı, süreleri, hangi pozisyonda belirgin olduğu, uykunun hangi evresinde belirgin olduğu, bu sırada ortaya çıkan kan oksijen seviyesi düşüklüğü süre ve derinliği, kalp atımlarındaki değişimlerin uyku evresi ve anormal solunum olayları ile ilişkisi, uykuda bacak hareketlerinin varlığı, varsa sıklığı raporlanarak hastanın uyku sırasında ortaya çıkan ya da uyku ile ilgili hastalığının var olup olmadığı, varsa ciddiyeti ortaya konur.

      Uyku merkezine, horlama uykuda nefes tutma ve gündüz uykululuk belirtileri ile ortaya çıkan uyku apne hastalığı şüphesi olanlar yatırılmaktadır. Ayrıca yine gündüz  uyuklamalara neden olan narkolepsi şüphesi olanlar ve uykuda periodik bacak hareketi şüphesi olan hastalar yatırılmaktadır. Ayrıca, hipertansiyon, kalp yetmezliği, diyabet, kronik obstruktif akciğer hastalığı, beyin damar hastalıkları varsa bu hastalar da riskli hasta grubu olup uyku apne semptomları açısından  sorgulanmalıdır.

          Test öncesi hastalar sakinleştirici türde ilaçlar kullanıyorsa birkaç gün öncesinden kesmesi tavsiye edilir. Yatış günü, sakallarını kesmesi, göğüs kıllarını temizlemesi istenir. Aynı gün öğleden sonra alkollü içki, çay, kahve, gazlı içecekler tüketmemeli, reflüye neden olabilecek yiyeceklerden uzak durması istenir. Yanında pijama, terlik, havlu getirmesi önerilir.

         Polisomngragik uyku tetkiki sonrası uyku apne tanısı alan hastalarda tedavide altın standart pozitif basınçlı solunum cihazlarıdır. Tedavi edilecek olan hasta KBB muayenesi ile üst solunum yollarının açık olduğu tespit edildikten sonra  hasta ikinci gece yatırılarak, hangi tip cihaz ve basınçta apnelerinin  düzeltildiği tespit edilerek hastanın bu nitelikte cihaz edinmesi sağlanır. Hastaya uygun cihaz (CPAP, BPAP, BPAP-ST, ASV) için sağlık kurulu raporu düzenlenir. İlgili sosyal güvenlik kurumundan tarif edilen cihaz alınmalı ve bu cihaz her gece uyku esnasında kullanılmalıdır.

      Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi 3 yatak kapasitesine sahip olup randevu ile hasta alınmaktadır. Haftasonu dahil hergün hasta yatışı yapılmakta ve değerlendirme göğüs hastalıkları uzmanı tarafından yapılmaktadır.