Tıbbi Hizmet Birimimiz
27 Şubat 2024

NOTIBBİ HİZMET BİRİMLERİ
1POLİKLİNİK HİZMETLERİ
2YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ
3AMELİYATHANELER
4YOĞUN BAKIM
5REANİMASYON
6HEMODİYALİZ
7ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
8KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HİZMETLERİ
9GÖRÜNTÜLEME VE BAĞLI BİRİMLER
10TOMOGRAFİ
11 USG
12 AMELİYAT MİKROSKOPU
 13 ARTROSKOPİ
 14 BARYUMLU GRAFİLER
 15 BRONKOSKOPİ
 

 
  
  

 
  
  
  

 
  
 
  

 
 
30FACO
31FOTOTERAPİ KLASİK TİP
32GASTROSKOPİ
33HOLTER RİTİM
34HOLTER TANSİYON
35KOLONOSKOPİ
36KRİYOTERAPİ SAYISI
37LAPAROSKOPİ
38NST
39ODİOMETRİ
40OTOREFRAKTOMETRE(Bilgisayarlı mua)
41SİPİROMETRE (Solunum Fonk.Testi)
42SİSTOSKOPİ
43SMEAR
44FTR HİZMETLERİ
45KEMOTERAPİ
46BİYOKİMYA LABARATUVARI
47MİKROBİYOLOJİ LABARATUVARI
48PATOLOJİ LABARATUVARI
49KAN MERKEZİ
50KUDUZ BİRİMİ
51ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ
52DENETİMLİ SERBESTLİK BİRİMİ
53EVDE BAKIM BİRİMİ
54YANIK ÜNİTESİ
55MAHKUM SERVİSİ
 56 KVC
 57 PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ
 59 TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI
 60 ERCP