Misyon - Vizyonumuz
08 Ekim 2021


      KALİTE POLİTİKAMIZ

•    Kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde;

•    Mevzuat ve yönetmeliklere uygun, sağlık teknolojilerinin sunduğu imkanları en üst düzeyde kullanan,

•    Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını benimseyen,

•    Etik ilkelere bağlı, insana değer veren bir yönetim anlayışı ile sürekli iyileştirmeyi esas alan performans mekanizmalarını kullanarak sürekli yenilenen, kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti sunan,

•    Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüten bir kuruluş olmaktır.

    MİSYONUMUZ

    Araştırma ve eğitim faaliyetleri ile klinik tecrübeyi bir araya getirerek; hastalarımıza ulaşılabilir, kaliteli, zamanında, bilimin ışığında ve güncel kılavuzların (tedavi algoritmalarının) önerileri doğrultusunda tedavi ve takipleri amaçlayan, kanıta dayalı bir yönetim anlayışı ile;

    Bu tedavi algoritmalarını uygularken toplumumuzun örf ve ananeleri ile uyum gösteren yapıcı, sıcak bir dil ve üslup göstermeye itina göstererek hizmet sunmaktır.

 

    VİZYONUMUZ

    Kaliteli sağlık hizmeti bilinci içinde, gelişen tıbbi teknolojiyi takip eden ve bilimsel öncü uygulamaları kılavuz edinen, insan odaklı yaklaşımı benimseyerek çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz bireylerin memnuniyetini ön planda tutan,  kurum olarak sadece bölgesel değil, ulusal  lider sağlık grupları arasında yer almaktır.

 

       DEĞERLERİMİZ

•      Bilimsel veriler ve gelişmeler çerçevesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

•      Güncel sağlık politikalarına uyum sağlamak.

•    Katılımcı yönetim anlayışıyla, hasta ve çalışanlarımızın fikirlerini önerilerini değerlendirip, çalışan ve hasta memnuniyeti ile güvenliğini ön planda tutmak.

•      Hizmet içi eğitimlerimizle çalışanlarımızı geliştirerek, sürekli iyileştirmeyi hedef almak.

•      Adil ve hakkaniyetli hizmet sunmak.

•      Tıbbi etik kurallara bağlı olmak.

•      Kaynakları etkin ve verimli kullanmak.

•      Ekip ruhu ile işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde olmak.

•      Çevre ve doğaya saygılı bir farkındalık ile çalışmaları yürütmek.

•      Güvenilir bir sağlık kuruluşu olmak.