Misyon - Vizyonumuz
14 Mayıs 2024

                                   

     VİZYONUMUZ

İnsana ve topluma karşı sorumluluğumuzu, kaliteli hizmet anlayışımız ve teknolojik yeniliklerle birleştirerek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sağlıkta güven ve huzurun ilk adresi olmak.

 

       MİSYONUMUZ

Ülkenin sağlık gereksinimlerini, etik ilkelerden asla ödün vermeden çağdaş tıp biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış uzman kadromuz ile tüm kaynakları etkin kullanarak, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, bilimsel temele dayalı, güvenilir, güler yüzlü, yüksek kalite standartlarında sağlık hizmeti sunmaktır.

 

    DEĞERLERİMİZ

Çalışkan, saygılı, özenli, tıbbi etik ilkelere bağlı, ekip ruhu ile hareket eden, memnuniyet odaklı ve adil olmaktır.

 

   KALİTE POLİTİKAMIZ

Hasta, çalışan ve bütün paydaşlarımızın gereksinim, beklenti ve haklarını hizmetin her adımında göz önünde bulundurmak,

Yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun çalışmak,

Hastalarımız, yakınları ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmaya özen göstermek,

Hasta bakımı standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak için gerekli önlemleri almak,

 Güncel bilgi teknolojilerini kullanmak ve takip etmek,

Çalışan yetkinliklerinin artırılmasına önem vermek,

Bu amaçla oluşturulan sistemlerin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve denetlemek,

Kurum kültürümüzü ve saygınlığımızı gelecek nesillere aktarmaktır.