EPK Başvuruları
15 Mart 2024


 Kanaat Formu Güncel 2024.xlsx
tez-konusu-onay-formu03032021docx (1).docx
tipta-uzmanlik-tezi-degerlendirme-formu2204docx (1).docx
uzmanlik-tescil-kontrol-formu16122021docx (1).docx
uzmanlik-egitimini-bitirme-sinavi-tutanagi-03032021docx (1).docx
Tez Sınav Sonuç Formu.docx

EPK FR 01 EPK ARA RAPOR FORMU.doc
 MEAH Bilimsel Araştırma Başvurusu 2024.docx 
EPK FR 03 EPK TAAHHÜTNAME FORMU.docx
EPK FR 04 EPK BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx
EPK FR 05 EPK ARAŞTIRMALAR İÇİN MADDİ DESTEK TALEP FORMU.docx
EPK FR 06 EPK KURUM DIŞI ROTASYON TALEP DİLEKÇESİ.docx
EPK FR 07 EPK ROTASYON SONUÇ BELGESİ.docx
EPK FR 08 EPK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME AKIŞ ŞEMASI.docx
EPK FR 09 EPK KURUM İÇİ ROTASYON TALEP DİLEKÇESİ.docx
EPK FR 10 EPK TEZ ÇALIŞMALARI TAKİP FORMU.docx
EPK FR 11 EPK UZMANLIK EĞİTİMİ BİTİRME TALEP FORMU.docx
EPK FR 12 EPK ARAŞTIRMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU.docx
EPK FR 13 EPK KURUM İÇİ MESLEKİ EĞİTİM TALEP FORMU.docx
EPK FR 14 EPK ARAŞTIRMALARI İÇİN ONAY FORMU.docx
EPK FR 15 EPK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU.docx
EPK FR 16 EPK VERİ İZİN TALEP DİLEKÇESİ.docx
EPK FR 17 EPK SEMİNER-KURS-KONGRE-BİLİMSEL TOPLANTI TALEP DİLEKÇESİ.docx
EPK FR 18 EPK KARAR ÖRNEĞİ.docx
EPK FR 19 EPK UZMANLIK ÖĞRENCİSİ İZİN TALEP DİLEKÇESİ.docx
 Uzmanlık Eğitimi Yönergesi
Klinik-arastirmalar18062020.pdf

24.egitim-planlama-kurulunun-epk-gorevlerine-dair-yonergepdf.pdf


TEZ SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE GÖNDERİLECEK BELGELER

1. 
Tez Veri Giriş Formu  (ıslak imzalı olarak)
2. 3 (üç) adet tez CD'si (kişisel veriler: ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, Doğum yeri-tarihi, E-mail, Telefon, Adres, Fotoğraf yer
almamalı)

UZMANLIK SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BAKANLIĞINA (SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE) GÖNDERİLMESİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER


1. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
2. Vergi Dairesi Uzmanlık Harç Makbuzu Dekontu
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi
5. Sınav Tutanakları
6. Tez Savunma Mazbatası (Tez Değerlendirme Formu)
7. Süre Uzatılmış İse Uzatma ile İlgili Evrak
8. Rotasyon Belgeleri
9. Program Yönetici Kanaat Formu
10. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
11. Uzmanlık Aldığı Kurum Değişmiş ise İlgili Resmi Evrak
12. Tez Kitapçığı (1 Adet)
13. İzin Durumu Dökümü (İzin İşlerinden Onaylı)
14. Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Karnesi (PDF formatında)
15. Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Karnesinde bulunan Tez Çalışmaları Takip kısmının ASLI GİBİDİR hali