T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nükleer Tıp Merkezi

Güncelleme Tarihi: 05/03/2019


Nükleer Tıp Bölümümüz -1. katta hizmet sunmaktadır.

NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

ENDOKRİNOLOJİDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Tiroid Sintigrafisi

Paratiroid Sintigrafisi

MIBG  (nöroektodermal / norepinefrin çalışması) Sintigrafisi

I-131 tüm vücut tarama

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Karaciğer-Dalak Sintigrafisi

Gastroözefagial Reflü Sintigrafisi

Ösefagus transit çalışması

Gastrik Boşalma Çalışması

Hepatobilier Sintigrafi

Gastrointestinal Kanama Çalışması

Meckel Divertikülü Sintigrafisi

Tükrük Bezi Sintigrafisi

C-14 Üre Nefes Testi

GENİTOÜRİNER SİSTEM NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Böbrek Korteks Sintigrafisi (Statik Böbrek Sintigrafisi)

Dinamik Böbrek Sintigrafisi (Renogram)

Diüretikli Böbrek Sintigrafisi ( Diüretik Renogram )

Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisi (Kaptopril Sintigrafisi)

HEMATOLOJİK SİSTEMDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Dalak Sintigrafisi

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Myokard Perfüzyon Sintigrafisi

EKG ile senkronize Radyonüklid Ventrikülografi(MUGA Çalışması)

I-123 MIBG Sempatik İnnervasyon Sintigrafisi

KAS-İSKELET SİSTEMİ NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Kemik Sintigrafileri

Kemik İliği Sintigrafisi

ONKOLOJİDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Galyum-67 Tüm Vücut Tarama

Lenfosintigrafi ( Lenfatik Direnaj İncelemesi )

In-111 Octreotide Tüm Vücut Görüntüleme

Talyum-201 Tüm Vücut Tarama

SestaMIBI ile tüm vücut tümör tarama

Tc-99m ( V ) DMSA tüm vücut görüntüleme

Sintimammografi

Radyoimmunosintigrafi

PULMONER SİSTEMDE  NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Dinamik Beyin Sintigrafisi (Kinetik)

Beyin Sintigrafisi (Kinetik+Statik)

Şant Analizi (Serebrospinal Sıvı Şant Görüntülenmesi)

Sisternografi

Beyin Perfüzyon Sintigrafisi (Perfüzyon SPECT)

Beyin I-123 Reseptör SPECT

NÜKLEER TIP  TEDAVİ  PROTOKOLLERİ

Radyoaktif İyot Tedavisi