SERKAN ÜNLÜ
13 Aralık 2021


yeni logo yatay.png
                                  
                                            MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uzm. Dr. Serkan ÜNLÜ

Branşı: Radyoloji

Yabancı Diller: İngilizçe

İletişim adresi:@saglik.gov.tr (Tercihen)

Klinik: Radyoloji


Eğitimi:

Tarih    2009-2104 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi –Radyoloji  AD.

Tarih    2001-2008 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

Radyoloji


Kurs ve Sertifikalar:


Çalışılan Kurumlar:

2014/ 2017     Malatya Devlet  Hastanesi Radyoloji Bölümü

2017/Halen     Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bölümü


Yayınlar:

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Ünlü S, Doğan M, Kapicioğlu Y, Kamişli S, Öner S, Yildirim IO, Öztürk M.,CSF flow patterns in the brain in patients with neuro-Behçet disease and Behçet disease,Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Oct;21(17):3906-3910.PMID:28975972

2. Öztürk M, Sığırcı A, Ünlü S., Evaluation of aqueductal cerebrospinal fluid flow dynamics with phase-contrast cine magnetic resonance imaging in normal pediatric cases,Clin Imaging. 2016 Nov - Dec;40(6):1286-1290. doi: 10.1016/j.clinimag.2016.09.005. Epub 2016 Sep 13.PMID:27684996

3. Cerebrospinal Fluid Dynamics in Patients with Multiple Sclerosis: the Role of Phase-Contrast MRI in the Differential Diagnosis of Active and Chronic Disease, S Öner, AS Kahraman, C Özcan, ZM Özdemir, S Ünlü, Ö Kamışlı, Z Öner Korean Journal of Radiology 19, 0

4. Ilhami Berber Mehmet Ali Erkurt  Irfan Kuku  Emin Kaya Ramazan Kutlu Mustafa Koroglu Ali Yigit Serkan Unlu , An Unexpected Complication of Bone Marrow Aspiration and Trephine Biopsy: Arteriovenous Fistula, Med Princ Pract ,DOI: 10.1159/000358173

5. Ilhami Berber , Mehmet Ali Erkurt , Funda Yetkin , Serkan Unlu , Sami Yılmaz ,Recep Bentli, Sezai Bazna , A Rare Disease in the Differential Diagnosis of Acute Pancreatitis: Acute Brucellosis, Intern Med 53: 2401-2404, 2014 DOI:10.2169/internalmedicine.53.2510

6. Ilhami BERBER, Mehmet Ali ERKURT, Ilknur NIZAM, Irfan KUKU, Emin KAYA, Serkan UNLU, Mikail YILMAZ, Diclofenac Related Spontaneous Extensive Ecchymosis and Hematoma despite Normal Coagulation Parameters,American Journal of Medical Case Reports, 2015, Vol. 3, No. 3, 82-84

7. Berber Ilhami, Erkurt Mehmet Ali, Kuku Irfana, Koroglu Mustafa, Kaya Emin, Serkan Unlu, A Rare Disease in Adult: Langerhans Cell Histiocytosis , World J Oncol , page no. to be assigned

8. Ilhami Berber, Recep Bentli,Mehmet Ali Erkurt, Ozkan Ulutas,Caner Ediz, Ilknur Nizam,NurcanKırıcı Berber, Serkan Unlu, Reyhan Koroglu,Mustafa Koroglu and Nusret Akpolat, Pulmonary Embolism as the Initial Presentation of Testicular Carcinoma, Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Oncological Medicine Volume 2013, Article ID 264569, 4 pages

9. Berber I , Erkurt MA , Kuku I , Kaya E , Unlu S , Ertem K , Nizam I ., Thrombotic thrombocytopenic purpura presenting with pathologic fracture: a case report,Transfus Apher Sci. 2014 Aug;51(1):736.doi: 10.1016/j.transci.2014.05.003. Epub 2014 Jul 28.

10. Serkan Unlu, Reyhan Karagul, Metin Dogan, Mucinous cystadenoma of the appendix causing chronic intermittent right iliac fossa pain: case report, Medicine Science 2017;6(1):1312

11. Serkan Ünlü, Metin Doğan, Ayşegül Sağır Kahraman, İsmail Okan Yıldırım, Nöroendoskopik Üçüncü Ventrikülostomi Operasyonu Geçirmiş Olan Bir Hastanın Faz Kontrast- Manyetik Rezonans Görüntüleme ile BOS Akımının Değerlendirilmesi, Causepedia, 27.07.2017

12. Serkan Unlu, Serdar Derya, A rare case mesenteric injury due to blunt abdominal trauma ct findings : case report, J Turgut Ozal Med Cent DOI: 10.5455/jtomc.2016.11.118 2017;24(4):502-3

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında

(proceedings) basılan bildiriler :

Diger Yayınlar

Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb

1. Zeynep Özdemir Maraş, Serkan Ünlü, Gülnur Erdem, Ayşegül Sağır Kahraman, Nurzat Elmalı,Her İki Femur Başında İdyopatik Osteokondritis Dissekans, 18.TMRD YILLIK MR TOPLANTISI 2013 ANKARA

2. Serkan Ünlü, Ayşe Cemile Görmeli, İsmail Okan Yıldırım, Serkan Öner,Nadir Görülen Bilateral Orbital Kloroma: Olgu Sunumu,19.TMRD YILLIK MR TOPLANTISI 2014 ANKARA

3. Serkan Ünlü, Metin Doğan, Zeynep Maraş Özdemir, Nadir Görülen Klivus Kaynaklı Dev Hücreli Tümör,TRD 34.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ,2013 ANTALYA

4. Gülnur Erdem, Serkan Ünlü, Zeynep Maraş Özdemir, Ercan Yılmaz, Overin Granüloza Hücreli Tumörunde MRG Bulguları,TRD 34.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ,2013 ANTALYA

5. Zeynep Maraş Özdemir, Gülnur Erdem, Ayşegül Sağır Kahraman, Serkan Ünlü, Gökay Görmeli, Dizin bikondiler spontan osteonekrozu, TRD 34.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ,2013 ANTALYA

6. Serkan Ünlü, İsmail Okan Yıldırım ,Metin Doğan Mehmet Kolu,Diz Ağrısının Nadir Sebeblerinden FİBULER OSTEOKONDRAL BURSİT Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: OLGU SUNUMU, TRD 35.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ,2014 ANTALYA

7. Serkan Ünlü, Ayşe Cemile Görmeli, İsmail Okan Yıldırım, Zeynep Özdemir, Orbital Lenfoma Tanısında Konvansiyonel MRG ve Diffüzyon MRG Bulgularının Tanıya Katkısı: Olgu Sunumu, 19.TMRD YILLIK MR TOPLANTISI 2014 ANKARA

8. Serkan Ünlü, Ayşegül Kahraman, İsmail Okan Yıldırım, Serkan Öner, Pankreas Adenokarsinomunu Taklit Eden Pankreatik Lenfoma Olgu Sunumu, 19.TMRD YILLIK MR TOPLANTISI 2014 ANKARA

9. Serkan Ünlü, Zeynep Özdemir, Metin Doğan, İsmail Okan Yıldırım,Omuz Ağrısının Nadir Bir Nedeni Olan Pseudotümör Deltoides'in MRG Bulguları: OLGU SUNUMU, 19.TMRD YILLIK MR TOPLANTISI 2014 ANKARA

10. Serkan Ünlü, Bayram Şanlı, İsmail Okan Yıldırım, Metin Doğan, Serkan Öner, Dirsek Etrafında Tümoral Kalsinosiz: Olgu Sunumu, 20.TMRD YILLIK MR TOPLANTISI 2015 ANKARA

11. Yener Akyuva, Mustafa Namık Öztanır, Mehmet Akif Durak, Mustafa Başaran, Serkan Ünlü, Kronik Otitis Media’nın Bir Komplikasyonu : Serabral Abse,Türk Nöroşirürji Derneği 28.Bilimsel Kongresi Türk Nöroşirürji Dergisi,Cilt 24 Ek Sayı 2014

12. Yener Akyuva, Ayhan Koçak, Serkan Ünlü,Mustafa Namık Öztanır, Minör Travma Sonrası Gelişen Talamik İnme : Olgu Sunumu, Türk Nöroşirürji Derneği 28.Bilimsel Kongresi Türk Nöroşirürji Dergisi,Cilt 24 Ek Sayı 2014