ERCP Ünitesi
16 Kasım 2021

ERCP nedir?

Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi, karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve pankreastaki sorunları teşhis ve tedavi etmek için duedenoskopi denilen  özel dizayn edilmiş  endoskopi cihazı ile yapılan ileri bir endoskopik tanı ve tedavi yöntemidir.

 

ERCP Nasıl Uygulanır?

Duedenoskop denilen ucunda ışıklı kamera sistemi bulunan cihaz ile ağız yolundan girilerek yemek ve mide geçilerek ince barsakta safra kanalı ve pankreas kanalının ortak açıldığı papilla denilen yere ulaşılır. Papila ağzına ince uçlu kateter denilen aletle girilerek safra kanalına ve gerekirse pankreas kanalına ulaşılarak kontrast(opak) madde verilir ve o bölgenin görüntülenmesi sağlanır. Kontrast madde safra kanalında bulunan taş, safra kaçakları ile tümörü görüntüleme imkanı tanır.  İşlem süreri sıklıkla 20-30 dakika kadardır. Başarılı bir işlem sonrası hasta aynı gün ya da sonraki gün normal yaşamına döner-


ERCP sırasında hangi işlemler yapılır?

Sfinkteratomi: Duedenoskop içerisinde kateter gönderilir kateter içerisinde tel  gönderilerek safra yolları giriş yapılır ve uygun posizyonda  elektrokoter aracılığıyla  oddi sfinkteri kesilerek sfinteratomi işlemi yapılır.

Taş çıkarma balon ve basket işlemi: Safra taşı varsa, basket ya da balon kateter endoskobun içinden geçirilir ve taş yakalanarak ya da çekilerek çıkartılır.

Biliyer dilatasyon : Safra akımını engelleyen tümör ya da darlık gibi durumlarda bir balon ile bu darlık genişletilir.

Stend takılması: Safra yollarının kanserine bağlı veya diğer sebeblerden oluşan darlık bölgesine bir stent yerleştirilerek safra akışı sağlanır


ERCP  hangi hastalıkların tedavisinde uygulanıyor?

1-Ana safra kanalından  ve karaciğer içerindeki ince safra kanalarındaki safra çamurunun, taşlarının temizlenmesi.

2- Safra yolu veya safra yolu ağzı darlıklarının açılması

3- Safra yolunu daraltıp tıkayan kanserlerde stent konarak normal safra akışının sağlanması,

4-Sklerozan kolanjit gibi bazı hastalıkların tanısında

5-Bazı pankreas hastalıklarının tedavisinde (pankreatik stent uygulaması, ana pankreas kanalı taşlarının temizlenmesi vs).

6-Safra yolu parazitinden şüphelenilen durumlarda

7- Safra kese ameliyatı sonrası gelişen safra kaçakları ve tıkanıklığı tespit ve tedavisi

8-Diğer tüm tıkayıcı sarılıkların tedavisinde


ERCP'nin komplikasyonları nelerdir?

İşlem genel olarak güvenli olmakla birlikte, ERCP nin de bazı komplikasyonları vardır. Bu komplikasyonların en önemlileri pankreas bezinin iltihaplanması (pankreatit), eletriksel kesi sırasında ortaya çıkan kanama ya da barsak delinmesidir. Çogu kez bu komplikasyonlar endoskopik müdahale ile giderilebilse de, seyrek olarak cerrahi girişim gerekebilir ve hastanede yatarak tedavi uygulanabilir. Bazen anatomik ya da teknik nedenlerle işlem başarısız kalabilir. Deneyimli ellerde ERCP işlemi %95'in üzerinde başarılı ve güvenlidir.


ERCP kimler tarafından yapılır?

Ercp iç hasalıkları uzmanlığı sonrasında 3  yıl  gastroenteroloji yandal eğitimini almış Gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.


Nasıl ulaşabirim?

ERCP işlemi gerekip gerekmediği kararı Gastroenteroloji uzmanları tarafından karar verildiği için öncelikle gastroenteroloji uzmanına muayene olunması gerekmektedir.


ERCP uygulamasının önemli avantajları:

Herhangi bir ameliyata gerek olmadan pankreas ve safra kanalında bulunan bu sorunlar ortadan kaldırılır.

Safra kesesi ameliyatı sonrasında oluşabilecek safra kaçaklarını ve kanal tıkanıklığını tespit edilmesi ve ikinci ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilmesi,

Safra yollarına taşların düşmesi durumlarında en güvenli girişimdir ve safra yollarına yapılacak müdahalalerde ilk seçenektir.