Hastanemizde HAP (Hastane Afet Planı)Tatbikatı Yapılmıştır
16 Kasım 2023

    Hastanemiz Sivil Savunma Birimi ve HAP Ofis birimince 14.11.2023 tarihinde toplantı salonunda Olay Yönetim Ekibi ile beraber Masabaşı tatbikatı yapılmıştır.

15.11.2023 tarihinde ise, Kadın Doğum hizmet binası personel otoparkında saat 15.00 ile 16.00 arası Yerel Düzey Operasyon Planı kapsamında Sağlık Afet Çalışma Grubu tatbikatı ile HAP (Hastane Afet Planı) tatbikatı Hastanemizde icra edilmiştir. Şimdiye kadar Malatya’mızda sağlık alanında yapılan en geniş tatbikattır.

Tatbikata ana ve destek çözüm ortaklarımız, AYDES (Afet Yönetim Destek Karar Sistemi) kullanıcıları ile HAP Başkan ve Sekretaryaları katılım sağlamış olup;

Ana Çözüm Ortaklarımız Müdürlüğümüz Başkanlıkları

•          Sağlık Hizmetleri Başkanlığı (Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi, SAKOM Birimi, Özel Hastaneler Birimi, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi.)

•          Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

•          Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

•          Destek Hizmetleri Başkanlığı

•          Personel Hizmetleri Başkanlığı

  Destek Çözüm Ortaklarımız

•          Malatya 2.Ordu Komutanlığı Genel Sekreterliği (Lojistik Komutanlığı)

•          Malatya Büyükşehir Belediyesi (İtfaiye Daire Başkanlığı)

•          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

•          İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

•          İl Emniyet Müdürlüğü

•          Türk Kızılay Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

•          İnönü Üniversitesi Turgut Özal Hastanesi Başhekimliği

•          Özel Sektör (Özel Hastaneler)

Oluşmaktadır.

Tatbikat öncesi bir açıklama yapan Başhekimimiz Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, insan ve doğa kaynaklı afetlerin nerede, nasıl ve ne zaman olacaklarının belli olmadan yıllar boyu süregeldiğini ifade etti.  Afetlerde en çok zarar görenlerin insanlar olduğunu kaydeden Sinanoğlu,

“Yaralanan her insan mutlaka ilk iş olarak hastanelere akın edecektir. Bu nedenle hastanemiz afetlere karşı daha dirençli ve hazırlıklı olmalıdır. Hastaneler afet yönetimi içinde özel bir öneme sahiptir. Doğa ve teknoloji kaynaklı olayların hepsinin insan sağlığı üzerine doğrudan ve dolaylı birçok etkisi vardır. Sağlık sistemleri bu etkilere müdahale etmek açısından hayati bir rol üstlenirler. Buna ek olarak toplumu etkileyen olay ne olursa olsun, sağlık sistemleri bundan nasıl etkilenirse etkilensin, bir taraftan rutin sağlık hizmetleri de devam etmek zorundadır. Dolayısı hastanemizde bu durumlara karşı Hastane Acil ve Afet Durum Planı (HAP) yapılmıştır. Hastanemizde her an afet olacakmış gibi Acil durum ekibi, kırmızı kod ekibi, teknik ve özel güvenlik ekipleri sürekli eğitim ve uygulamalı tatbikatlarla personel her an hazır vaziyette bulunmaktadırlar. Hastanelerde sunulan hizmet hayati öneme sahiptir. Hastaneler afet dönemlerinde hem rutin işlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmek hem de gelen afetzede ve yaralıların artan talebi ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Şimdi gerçekleştireceğimiz tatbikat da katılması planlanan Destek Çözüm Ortakları ile yapılacak olan Malatya için genişletilmiş Deprem Senaryosu 06 Şubat 2023 saat 04.17’de hastanemizde bire bir yaşadığımız, gözlemlediğimiz üstün gayretlerimizle üstesinden gelme potansiyelimiz ve bu çerçevesinde daha iyi nasıl yapılabilirliğini her yıl planlanan tatbikatlarla pekiştirerek Hastanemizin imkân ve kabiliyetleri değerlendirilmekte personelimiz bilgilendirilmektedir. Afetlerin sadece Tatbikatlarda kalması temennisi ile tatbikatı düzenleyen emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim” Şeklinde konuştu.

Afet ve felaketlerin sadece eğitim ve tatbikatlarda kalması temennisi ile tatbikatta emeği geçen tüm personel ve kurumlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.18.21.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.18.22.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.21.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.21 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.22.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.23.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.23 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.24.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.30.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.30 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.30 (2).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.31 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.31 (3).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.32 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.33.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.35.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.36 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.19.36 (2).jpeg