Uyku Laboratuvarı
16 Kasım 2021

UYKU BOZUKLUKLARI MERKEZİ

 

 • 1- ÖZELLİKLİ BİRİM HAKKINDA(NEDİR?)

  Uykumerkezitümuykuhastalarınıntanıvetedavilerininyapıldığıözelliklibirbirimdir.

  Yönetimi uyku hastaları konusunda eğitimli, deneyimli doktorlar tarafından yapılır. Doktorlaruykubozukluklarıalanındaeğitimlisertifikalıvekursprogramlarınakatılmışolmalıdır.

  Birimimizde bu konuda deneyimli ve eğitimli göğüs hastalıkları uzmanımız hizmetvermektedir.

  Uykumerkezihastalarınuykuileilgilikaydedilebilirtümverileribilgisayarasonradan

  incelenmek üzere kaydedildiği, hastaların ev ortamı hassasiyetinde oluşturulmuş bir odadahastauyurken geceboyuizlenildiği,kamerayakaydedildiği özelliklibirbirimdir.

  BirimimizdePolisomnografi(PSG-Uykutesti)kalibrasyonununCBAP-BİBAP-MSLT

  titrasyonlarınınçekimleriniyapabilecekbukonudaeğitimalmış,deneyimlivesertifikalı4

  teknisyen çalışmaktadır. Bu teknisyenler kayıt sırasında ortaya çıkan acil durumlarda sorunugiderebilecekdüzenlemeleriyapabilecekvekaydedebilecekkapasitedeki kişilerdir.

  Uyku merkezimiz hastalara en iyi hizmet vermek adına uygun fiziki şartlar içermektedir. 3adet hasta odası bulunmaktadır. Hasta odaları hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilecekdurumdadır (Odalarda tuvalet ve lavabo bulunmaktadır). Kaliteli bir çekim yapılabilmesi içinuygun düzenekler kurulmuştur. Birimimizde bir adet kumanda odası bulunaktadır. Kumandaodasında hastaların takibi açısından 3 adet tam düzenekli monitör bulunmaktadır. Hastakayıtları, yatış ve taburcu işlemleri için 1 adet bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca kumandaodasındaki monitörlerden hastaları takip etmek için hasta odalarına birer adet gece görüşkameraları kurulmuştur.

  Kumanda odasında hastalarda oluşabilecek acil durumlarda kullanmak üzere bir adet acilçantasıoluşturulmuştur.Merkezimizdehastarandevularınınayarlanması,hastalarındoktorlailetişime geçmesi için ve hasta sonuçlarının hastalara ulaştırılmasını sağlayacak bir tıbbisekreterhizmet vermektedir.


 • 2- HANGİ HİZMETLERİ SUNAR?


     Birimimizhempoliklinikhemdeservishizmetivermektedir.Gelecekhastaların

     randevularının ayarlanması ve tetkik sonuçlarının hastalara ulaştırılması konusunda tıbbisekreterhizmetvermektedir.Ayrıcahastalarındoktorlailetişimegeçmesinisağlamaktadır.

     Hastaların PSG (Polisomnografi) CBAP, BİBAP, MSLT gibi titrasyonların çekimi için eğitimli,deneyimli,sertifikalıvebelli süreçalışmışteknisyenlerhizmet vermektedir.

     Buçekimlerinraporlanması,skorlanması,teşhisvetedavileriiçindeneyimliveeğitimli

      doktorlarhizmetvermektedir. • 3- ÖZELLİKLİ BİRİM NASIL TEDAVİ VERİR?

  OSAS (Obstruktif uyku apne sendromu) teşhisi konulan hastalara tedavi amaçlı doktortarafından karar verilmiş evde kullanmaları için CBAP ve BİBAP cihazları verilmektedir. Tedaviverilenhastalar aralıklıkontrolleriolmaktadır(bunadoktor kararvermektedir).1Q

 

 • 4- NASIL ULAŞABİLİRİM, MUAYENE OLABİLİRİM?

          İlkmuayeneiçinALO182hattındanrandevualınarakbaşvuruyapılır.Hastanın ikinci gelişindeuykumerkezisekreteritarafındanrandevuverilir(İkincirandevuyatacakhastalar

için geçerlidir).

 

 SERVİS SORUMLUSU                  
     
ADALET BİLİM