MEHMET ÖZGEL
13 Eylül 2023

yeni logo yatay.png

                                            MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


Uzm. Dr.
Mehmet ÖZGEL

Branşı: GÖĞÜS CERRAHİSİ

Yabancı Diller:Fransız dili; Temel seviye

İngiliz dili; YÖK DİL İngilizce 2017 sınav sonucu: 57.5

İletişim adresi: Tel ( Hastane Numarası) 1149-1157-1140

Klinik: GÖĞÜS CERRAHİSİ


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:


Eğitim:

Yüksek Lisans 1995

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doktora : 2004 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği


Kurs ve Sertifikalar:

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Robotik Uygulamalı Cerrahi Kursu, 2017

İşyeri Hekimliği Sertifikası. 2016

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Tanısal ve Terapotik Bronkoskopi eğitimi,2015

Türk Toraks Derneği, İleri Girişimsel Bronkoskopi Kursu. 2014.

Türk Solunum Araştırmaları Derneği, Uygulamalı Endobronşial Valf Sistemleri Kursu: 2013

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Mesleki Gelişim Kursu. Konuşmacı olarak. 2012

Malatya İl Sağlık müdürlüğü, Aile Hekimliğine geçiş, İlk basamak kursu. 2010

Türk Toraks Derneği Okulu IV. Mesleki Gelişim Kursu: 2007

Kalitest Belgelendirme Merkezi. (Dış Hastane-Şirket tetkikçisi) Practical Auditing of Quality Management Systems according to ISO 9001:2000 &ISO 19011:2002 : 2007.

Tıbbi alet Kalibrasyon Eğitimi : 2006 TSE-Sojuztest Metroloi ve Kalibrasyon Merkezi

İç Kalite Tetkiki Eğitimi : 2006 TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi

Kalite yönetim Sistemi Temel Eğitimi : 2006 TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi

IV. Kronik Venöz Yetmezlik Kursu, Flebolojide yenilikler: 2006

Toraks Derneği Toraksın Görüntüleme Yöntemleri Kursu. 2004.

Deneysel araştırma (Experimental Research Workshop) : 2003

Endoskopik yaklaşım Kursu (Video yardımlı toraks cerrahisi): 2002

Tema Vakfı Eğitmeni : 1996 TEMA Vakfı


Çalışılan Kurumlar:

……./……..  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü

……./……..         …………………….Hastanesi …………. Bölümü


Yayınlar: