Hastanemizde Manevi Destek Birimi Açıldı
10 Ekim 2018


                 HASTANEMİZDE MANEVİ DESTEK BİRİMİ AÇILDI

            Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 07.01.2015 tarihinde imzalanan “Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde hastanemizde Manevi Destek Birimimiz hizmete girmiştir.

             Manevi Destek Hizmeti; dini referanslardan hareketle, insanların acılı, sıkıntılı, üzüntülü, korkulu hallerinde, yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında, ani değişmelerle gelen kriz durumlarında, maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, varsa sorularını cevaplamayı, hayatlarına yeni bir anlam vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmayı amaçlamaktadır.

            Manevi Destek Uzmanı ise; kendisiyle görüşmek isteyen hasta, hasta yakını ve hastane personeline dinin sağlığı korumaya, tedaviye ve hastalığın doğru anlaşılmasına verdiği önem, ibadetlerin sağlıklı olmaya olumlu etkileri, hastalık durumunda ve hastane ortamında ibadet, tevekkül, kaza, kader, sabır, şükür vb. konuları uygun bir dille anlatır.

           Manevi Destek Hizmetleri, manevi destek birimlerinde, hasta odasında, görüşme odasında veya talep edilmesi halinde, imkânlar ölçüsünde evde sunulabilmektedir. Yine bu talebe binaen, hasta ve hasta yakınlarıyla birebir veya gurup halinde de görüşme yapılabilmektedir.

Söz konusu görüşmelerde dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilir ve dinleme, gerektiğinde araya girme yönlendirme ve tekrar dinleme, kabul etme, anlama, teşvik etme, destek olma, cesaret ve güven verme, tahlil etme, yorumlama, bilgi verme, aydınlatma, telkin ve nasihat etme, soru sorma, empati kurma vb. manevi destek teknikleri uygulanır. Muhatabın durumu dikkate alınarak kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda sonuca birlikte ulaşılmaya çalışılır.

            Bu hizmet kişilere din, dil, ırk, mezhep, fikir ayrılığı gözetilmeden ortak paydada buluşmak suretiyle sunulur.

           Bu Protokol kapsamında Hastanemizde Manevi Destek Uzmanı olarak Ramazan KUŞ ve Süleyman MELİKOĞLU, görevlerine başlamıştır.