Nükleer Tıp Merkezi
16 Kasım 2021


 Nükleer Tıp Uygulamaları

Endokrinolojide Nükleer Tıp Uygulamaları

Tiroid Sintigrafisi

Paratiroid Sintigrafisi

MIBG  (nöroektodermal / norepinefrin çalışması) Sintigrafisi

I-131 tüm vücut tarama


Gastrointestinal Sistem Nükleer Tıp Uygulamaları

Karaciğer-Dalak Sintigrafisi

Gastroözefagial Reflü Sintigrafisi

Ösefagus transit çalışması

Gastrik Boşalma Çalışması

Hepatobilier Sintigrafi

Gastrointestinal Kanama Çalışması

Meckel Divertikülü Sintigrafisi

Tükrük Bezi Sintigrafisi

C-14 Üre Nefes Testi


Genitoüriner Sistem Nükleer Tıp Uygulamaları

Böbrek Korteks Sintigrafisi (Statik Böbrek Sintigrafisi)

Dinamik Böbrek Sintigrafisi (Renogram)

Diüretikli Böbrek Sintigrafisi ( Diüretik Renogram )

Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisi (Kaptopril Sintigrafisi)


Hematolojik Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları

Dalak Sintigrafisi


Kardiyovasküler Sistem Nükleer Tıp Uygulamaları

Myokard Perfüzyon Sintigrafisi

EKG ile senkronize Radyonüklid Ventrikülografi(MUGA Çalışması)

I-123 MIBG Sempatik İnnervasyon Sintigrafisi


Kas-İskelet Sistemi Nükleer Tıp Uygulamaları

Kemik Sintigrafileri

Kemik İliği Sintigrafisi


Onkolojide Nükleer Tıp Uygulamaları

Galyum-67 Tüm Vücut Tarama

Lenfosintigrafi ( Lenfatik Direnaj İncelemesi )

In-111 Octreotide Tüm Vücut Görüntüleme

Talyum-201 Tüm Vücut Tarama

SestaMIBI ile tüm vücut tümör tarama

Tc-99m ( V ) DMSA tüm vücut görüntüleme

Sintimammografi

Radyoimmunosintigrafi


Pulmoner Sistemde  Nükleer Tıp Uygulamaları

Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi


Santral Sinir Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları

Dinamik Beyin Sintigrafisi (Kinetik)

Beyin Sintigrafisi (Kinetik+Statik)

Şant Analizi (Serebrospinal Sıvı Şant Görüntülenmesi)

Sisternografi

Beyin Perfüzyon Sintigrafisi (Perfüzyon SPECT)

Beyin I-123 Reseptör SPECT


Nükleer Tıp  Tedavi  Protokolleri

Radyoaktif İyot Tedavisi