MEHMET AKİF BÜYÜKAVCI
08 Ekim 2021

yeni logo yatay.png

                                                                                                             
                                  MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


Uzm. Dr.  Mehmet Akif  BÜYÜKAVCI

Branşı: Çocuk Sağlıgı ve Hastalıkları /Gelişimsel Pediatri

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi:

Klinik: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Eğitimi:

1999-2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2005-2010 Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesi (çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı)

2015-2018 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gelişimsel pediatri yan dal uzmanlığı)


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

Erken çocukluk dönemi gelişimsel ve davranışsal sorunlar

Prematüre gelişim izlemi

Down sendromu ve diğer genetik sendromlar


Kurs ve Sertifikalar


Çalışılan Kurumlar:

2005-2010 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2010-2015 Türkoğlu Dr Kemal Bayazıt Fizik Tedavi Hastanesi

2015-2018 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi

2018/ Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Yayınlar:

1:Experience of mothers with Down syndrome children at the time of diagnosis.Buyukavci MA,Dogan DG,Canaloglu SK,Kivilcim M.

Arch argent pediatr.2019 Apr 1;117(2):114-119.doi:10.5546/aap.2019.eng.114.English,Spanish.

2:The relationship between motor performance and femoral cartilage thickness in children with Down syndrome.

Büyükavcı R,Büyükavcı MA,Aktürk S,Arslan FN,Doğan D,Canaloğlu SK.

Acta Neurol Belg.2019 Mar 6 .doi.10.1007/s13760-019-01105-7.

3:Effect of ultrasound-guided botulinum toxin type-A injections with a specific approach in spastic cerebral palsy.

Büyükavcı R,Büyükavcı MA.

Acta neurol Belg.2018 Sep;118(3):429-433.doi;10.1007/s13760-018-0929-5.

 Mar 6 .doi.10.1007/s13760-019-01105-7.

4:Hypo-and hypervolemic edema in childrenwith steroid sensitive nephrotic syndrome.

Büyükavci MA,Çivilibal M,Elevli M,Selçuk Duru HN.

Turk J Med sci.2015;45(1):178-83.