İdari Birimlerimiz
24 Mart 2022

NOİDARİ BİRİMLER
1PERSONEL ÖZLÜK BİRİMİ
2MAAŞ MUTEMETLİĞİ VE DÖNER SERMAYE
3SAĞLIK KURULU
4ORGAN BAĞIŞI
5KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
6MHRS
7EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
8ADLİ KALEM BİRİMİ
9YAZI İŞLERİ
10EVRAK KAYIT
11BİLGİ İŞLEM
12GELİR TAHAKKUK
13GİDER TAHAKKUK
14OTELCİLİK HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
15BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
16SATIN ALMA
17DEPO BİRİMLERİ
18TEKNİK SERVİS
19ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ
20ÇAMAŞIRHANE
21ARŞİV (HASTA)
22ARŞİV (İDARE)
23VEZNELER
24HASTA KABUL BİRİMİ
25TİG - DRG BİRİMİ
26ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ
27DİSİPLİN HUKUK BİRİMİ
28SİVİL SAVUNMA
29FATURALANDIRMA
30TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
31İSTATİSTİK
32 AR-GE BİRİM
33TEKNİK ŞARTNAME BİRİMİ
34ULAŞIM HİZMETLERİ BİRİMİ
35SANTRAL
36MORG
37HASTA HAKLARI BİRİMİ
38SABİM-BİMER