ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI
25 Ocak 2024

             MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

 

 Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarakAcil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programımız 19 Şubat 2024- 29 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir. Başvurularımız 25 Ocak 2024-02 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, Bu sertifikalı eğitim programa çocuk ve erişkin acil servislerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşireler, hemşire yetkisi almış ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir

Başvuru için;

- Sağlık Bakanlığından tescilli unvanı ile ilgili diploma fotokopisi

-Önlü arkalı Kimlik fotokopisi

- Hemşire Yetki Belgesi (Ebeler için)

-Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F adresinden e-devlet aracılığıyla yapılacaktır. Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen sağlık çalışanları e-devlet üzerinde bulunan form ile başvuru yapıp, çıktısını Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne onaylattıktan sonra tüm belgeleri program sorumlusuna e-mail olarak göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.

*Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile hemşire yetki belgesinin (ebeler için) hastane başhekimliğine “aslı gibidir” kaşesi yaptırılmalıdır.

Programa özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi döner sermaye hesabına kişi başı belirlenen tavan ücret yatıracaklardır. (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2023 Yılı İkinci Altı Aya Ait Sertifikalı Eğitim Programları Tavan Ücretleri 22.431,024 TL olup 12.07.2023 tarih ve 219704517 barkotlu yazısında belirtilen eğitim ücretidir) ücret listesi ekte sunulacaktır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 972,000 TL olup (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/01/2023 tarih ve 205996515 barkotlu yazısında belirtilen belge bedelidir) İlgili Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır. Belge bedelleri listesi ekte sunulacaktır.

Program Sorumlusu:  Hemşire Ahmet BALAL

E-posta: ahmet.balal@saglik.gov.tr

Eğitim Hemşiresi: nejla.kiziltan@saglik.gov.tr

Telefon:   Merkez Kampüs Tel: 444 56 34

Kadın Doğum ve Çocuk : (0422) 212 10 10 – 20 Eğitim Birimi: 1455

Başvuru Formu:
EKIP_PORTAL_BASVURU_(1).pdf
ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU FORMU.xlsx