Evde Sağlık Hizmetleri
10 Şubat 2020

43848,evde-saglikjpg (1).png

      Bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için olduğundan daha iyi yerlere gelmesinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılmasının önemi tartışılmazdır. Bu hizmetler insana verilen
önemin ve değerin göstergeleridir.

Bu amaç itibariyle Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi İl Sağlık Müdürlüğü “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamasını halkımızın hizmetine sunmaktadır. 

VİZYON:

Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini ;  toplumun çoğunluğuna ulaştıran ,hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlayan ,bütüncül kalite anlayışı içerisinde toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımıyla Evde Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir.

MİSYON:

Evde Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Etik ilkelerinden ödün vermeden,  hasta hakları ve mahremiyetine saygı duyarak,en son bilgi ve teknoloji desteği uzman ve nitelikli kadrosuyla  örnek bir hizmet sunup hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir ?

Evde Sağlık Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan hastaların aileleri ile yaşadıkları ev ortamında hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş, tedavisi ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavilerinin takibinin, uygulanmasının ve hasta yakınlarının ya da bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitimini sağlayarak hizmet vermektedir.

Takibe  alınan hastaların gerekli tetkiklerinin yapılması, sürekli kullanılan ilaçlarının doğru kullandırılması konusunda eğitim verilmesi, takibinin yapılması,  gerekli tıbbi malzeme ve heyet raporlarının yenilenmesi, yatak yarası varsa pansumanlarının yapılması ve gereğinde bakımından sorumlu kişilere de bu konuda eğitim verilmesi, gerekli durumlarda Fizyoterapist desteği ile hasta yakınlarının egzersiz konusunda eğitilmesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yapılmaktadır.

Evde sağlık hizmeti, bu hizmet sunumuna ihtiyacı olan bireylerin;

  • Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması
  • Bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilebilmesi
  • Tanı koymaktan ziyade tanı konmuş hastaların tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitim alabilmesi
  • Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi

Hangi Hastalara Hizmet Verir?

  • Yatağa bağımlı ve yaşlılık nedeniyle kendi öz bakımlarını yapamayan  hastalar, 
  • KOAH vb. Solunum Sistemi Hastalıkları, 
  • Engeli nedeni ile hastaneye gelemeyen engelli hastalar
  • Terminal dönem palyatif bakım hastaları, 
  • İleri derecedeki kas hastaları,

Evde Bakım Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır?

Evde sağlık hizmetleri ekibinde asgari bir tabip, bir hemşire, bir sağlık memuru ve bir şoför görevlendirilir. Mevcut olması halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, ihtiyaç halinde bir psikolog, bulunmaması halinde ise sosyal çalışmacı veya her ikisi birden bu ekibe dahil edilebilir.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.

444 EVDE ( 444 38 33 )hattından İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi aracılığı ile başvurabilirler. 

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık İl Sorumlusu:Nermin ALADAĞ

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi :Ömer ÖZTÜRK

Malatya Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Kalite Birim Sorumlusu : Ömer TOPÇUEvde Sağık Hizmetleri GirişEvde Sağlık Hizmetleri