5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü
10 Mayıs 2022

      5 Mayıs 2009 yılında başlatılan ve her yıl Dünya El Hijyeni Günü olarak kutlanan ‘‘Ellerinizi Temizleyin’’ küresel kampanyası; sağlık hizmetlerinde el hijyeninin küresel tanıtımını, görünürlüğünü, sürdürülebilirliğini ve insanların bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Bu tarih özelinde el hijyeninin önemi bir kez daha vurgulanmakta ve farkındalık artırılmaktadır.

El yıkama, bilindiği üzere enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kolay uygulanabilen ve en etkili yöntemlerinden birisidir. Özellikle sağlık çalışanlarının el hijyeni uygulanmasını artırması ile sağlık bakım hizmeti veren kuruluşlarda enfeksiyonların yayılımı engellenebilecektir. Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar hastalarda ciddi mortalite ve morbiditeye, bunların yanı sıra ciddi bir ekonomik kayba da yol açmaktadır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 Dünya El Hijyeni Günü için sağlık çalışanlarını sağlık bakım noktalarında (hasta veya çevresiyle teması içeren bakım ve  tedavi alanlarında) etkili el hijyeni eylemi gerçekleştirmeye çağırıyor.

Dünya çapında el hijyeninin iyileştirilmesi, DSÖ multimodal el hijyeni geliştirme stratejisi kullanılarak başarılabilir. Bu kapsamda el hijyenine uyumu artırmada ve uyumun sürdürülmesinde davranış değişikliği en önemli basamaklardan birini oluşturmaktadır. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarda sağlık personelinin bireysel ve mesleki sorumluluğunun olduğu hatırlanmalıdır. El hijyeninin tek başına hastane enfeksiyonlarını önlemede en etkili ve en ucuz yöntem olduğu unutulmamalıdır. 

 • 15.JPG
 • 5.jpeg
 • 1.jpeg
 • 14.jpeg
 • 13.jpeg
 • 12.jpeg
 • 11.jpeg
 • 10.jpeg
 • 4.jpeg
 • 9.jpeg
 • 7.jpeg
 • 8.jpeg
 • 3.jpeg