Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programımız
30 Kasım 2023

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

İLAN METNİ

 

 Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 4. Dönem Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programımız 29 Aralık 2023-30 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir. Başvurularımız 27 Kasım 2023-08 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak olup, Bu sertifikalı eğitim programına; ameliyathanede en az 2 (iki) yıl çalışan hemşire, ebe (hemşirelik yetkisi almış) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) katılabilir.

Başvuru için;

- Sağlık Bakanlığından tescilli unvanı ile ilgili diploma fotokopisi

-Önlü arkalı Kimlik fotokopisi

- Hemşire Yetki Belgesi (Ebeler için)

-Ameliyathanede en az 2 (iki) yıl çalıştığına dair çalışma belgesi

-Başvurularhttps://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F adresinden e-devlet aracılığıyla yapılacaktır. Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen sağlık çalışanları e-devlet üzerinde bulunan form ile başvuru yapıp, çıktısını Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne onaylattıktan sonra tüm belgeleri program sorumlusuna e-mail olarak göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.

*Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile hemşire yetki belgesinin (ebeler için) hastane başhekimliğine “aslı gibidir” kaşesi yaptırılmalıdır.

Programa özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi döner sermaye hesabına kişi başı belirlenen tavan ücret yatıracaklardır. (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2023 Yılı İkinci Altı Aya Ait Sertifikalı Eğitim Programları Tavan Ücretleri22.431,024 TL olup 12.07.2023 tarih ve 219704517 barkotlu yazısında belirtilen eğitim ücretidir) ücret listesi ekte sunulacaktır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 972,000 TL olup (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/01/2023 tarih ve 205996515 barkotlu yazısında belirtilen belge bedelidir) İlgili Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır. Belge bedelleri listesi ekte sunulacaktır.

          Program Sorumlusu: Gürkan NACAR

           E-posta : gurkan.nacar@saglik.gov.tr                                                           Telefon:  Merkez Kampüs Tel: 444 56 34 Dahili (2858)
EKLER:
AMELIYATHANE__HEMSIRELIGI_SER.xlsx
EKIP_PORTAL_BASVURU.pdf